hem |  bilder |  ladda ned... |  länkar |  
Öppna förskolan
stängd tisdag 27 november på grund av personalutbildning. Julavslutnin
Läs hela nyheten >>

Nya telefonnummer
Vi har bytt telefonnummer titta under fliken kontakta oss.
Läs hela nyheten >>

Gruppstart
V.38 startar våra barn och ungdomsgrupper. Eftersom Kyrketorpsgården ä
Läs hela nyheten >>

Kyrkogårdsexpedition (vaktmästeri)
Åsa Nylèn finns på plats tisdagar till och med oktober
Läs hela nyheten >>

Hundar på kyrkogårdar
Det råder hundförbud på alla kyrkogårdar i Skultorps församling. Tack
Läs hela nyheten >>

Församlingsinstruktion
Skultorps församling har en ny församlingsinstruktion som ska gälla ti
Läs hela nyheten >>

Den offentliga toaletten stängs
Den offentliga toaletten på Norra Kyrketorps kyrkogård stängs på grund
Läs hela nyheten >>

Glutenfritt och alkoholfritt
Glutenfritt och alkoholfritt Vi har sedan länge använt glutenfritt
Läs hela nyheten >>

Swish!
Nu kan du swisha pengar till Skultorps församling. Betala direkt me
Läs hela nyheten >>

Kyrka för Fairtrade
Skultorps församling har fått diplomering som Kyrka för fairtrade! Ky
Läs hela nyheten >>
Vad ingår i begravningsavgiften?
Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen. Huvudman för begravningsverksamheten är Svenska kyrkans församlingar, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.
För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
transporter, från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område
kremering,
lokal för förvaring och visning, samt
lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Det finns även möjlighet att få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall. Det som dödsboet eller anhöriga ska bekosta:

Kista och svepning och i förekommande fall urna.
Transport från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman.
Annonsering
Kistdekoration. Det finns bårtäcke att låna..
Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
Minnesstund.Lokalerna Kyrketorpsgården och Sjogerstads församlingshem finns till låns. För icke församlingsbo eller icke medlem tillkommer avgift.
– Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
Skötsel av gravplats. Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan. Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av Skultorps församling

Vi erbjuder skötselavtal från 200 till 1000 kronor.

Församlingsexpedition telefon 0500-42 35 00 kl. 10-12

Källor:
Begravningslagen
Om begravning, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Församlingens begravningspastoral

Denna information finns att ladda ned som word-dokument.

Använder du Swish?