hem |  bilder |  ladda ned... |  länkar |  
Öppna förskolan
stängd tisdag 27 november på grund av personalutbildning. Julavslutnin
Läs hela nyheten >>

Nya telefonnummer
Vi har bytt telefonnummer titta under fliken kontakta oss.
Läs hela nyheten >>

Gruppstart
V.38 startar våra barn och ungdomsgrupper. Eftersom Kyrketorpsgården ä
Läs hela nyheten >>

Kyrkogårdsexpedition (vaktmästeri)
Åsa Nylèn finns på plats tisdagar till och med oktober
Läs hela nyheten >>

Hundar på kyrkogårdar
Det råder hundförbud på alla kyrkogårdar i Skultorps församling. Tack
Läs hela nyheten >>

Församlingsinstruktion
Skultorps församling har en ny församlingsinstruktion som ska gälla ti
Läs hela nyheten >>

Den offentliga toaletten stängs
Den offentliga toaletten på Norra Kyrketorps kyrkogård stängs på grund
Läs hela nyheten >>

Glutenfritt och alkoholfritt
Glutenfritt och alkoholfritt Vi har sedan länge använt glutenfritt
Läs hela nyheten >>

Swish!
Nu kan du swisha pengar till Skultorps församling. Betala direkt me
Läs hela nyheten >>

Kyrka för Fairtrade
Skultorps församling har fått diplomering som Kyrka för fairtrade! Ky
Läs hela nyheten >>
Gravstenars säkerhet – ett delat ansvar
Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt.

I vår församling arbetar kyrkogårdsförvaltningen med att tillämpa enhetliga rutiner när gravstenarnas säkerhet kontrolleras. Ett antal gravstenar ligger ner eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för personalen.

Anledning till att gravstenarna fortfarande ligger ner kan vara att:

  • kyrkogårdsförvaltningen letar efter gravrättsinnehavare men har inte lyckats få kontakt.
  • Vi uppmanar därför alla att besöka anhörigas gravplatser och ifall stenen ligger på marken, är åtgärdad på annat sätt eller märkt, kontakta kyrkogårdsförvaltningens expedition.
  • gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu inte åtgärdat gravstenen.

Kyrkogårdsförvaltningarna arbetar på olika sätt för att lösa problemet med osäkra gravstenar.
Hos oss gäller följande: 
Gravrättsinnehavare får på egen hand ombesörja åtgärd av gravstenen.
Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas. Gravstenar som inte blivit åtgärdade inom ett halvår debiteras en monteringskostnad.

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Kontakta församlingens expedition för mer information telefon 0500-423500 kl.10-12

Fakta: Gravstenssäkerhet
Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar för kyrkogårdsförvaltningarnas säkerhetsarbete. Det finns sedan tidigare anvisningar hur nya gravstenar ska monteras för att stå säkert. Nu finns också anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras.  En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

Denna information finns att ladda ned som worddokument.

Använder du Swish?