Kalender

Mars 2018
Sön 25/3

Palmsöndagen            11 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag
Vägen till korset          16 Gudstjänst i Sjogerstads kyrka Göran Eriksson

Mån 26/3

19 Passionsandakt i Häggums kyrka Willy Haag

Tis 27/3

19 Passionsandakt i Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist

Ons 28/3

19 Passionandakt i Sjogerstads kyrka Olof Strömqvist

Tor 29/3

Skärtorsdagen         18 Mässa i Hagelbergs kyrka Kristina Kosonen Askolin
Det nya förbundet      20 Mässa i Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin

Fre 30/3

Långfredagen        11 Gudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist
Korset


April 2018
Sön 01/4

Påskdagen          8 Påskotta vid Sjogerstads gamla kyrkplats Kristina Kosonen Askolin
Kristus är uppstånden     14 Gudstjänst i Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin
                                 16 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin

Mån 02/4

Annandag påsk       12.30 Startar vandring från Norra Kyrketorps kyrka mot Hagelberg
Möte med den uppståndne    Korvgrillning utanför Hagelbergskyrka före
                                           mässan som börjar kl. 16

Sön 08/4

Andra söndagen i påsktiden   11 Familjegudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka
Påskens vittnen                      Utdelning av bibel för barn Åke Pilblad
                                           16 Mässa i Sjogerstads kyrka Willy Haag

Sön 15/4

Tredje söndagen i påsktiden   11 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Lasse Tullberg
Den gode herden                      16 Gudstjänst i Häggums kyrka Lasse Tullberg

Ons 18/4

18.30 Veckomässa i Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin

Sön 22/4

Fjärde söndagen i påsktiden    11 Gudstjänst i Sjogerstads kyrka Olof Strömqvist
Vägen till livet                          16 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag

Sön 29/4

Femte söndagen i påsktiden  11 Gudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka Göran Eriksson
Att växa i tro                         16 Mässa i Häggums kyrka Willy Haag


Maj 2018
Sön 06/5

Bönsöndagen        11 Mässa i Sjogerstads kyrka Kristina Kosonen Askolin
Bönen                   18 Musikgudstjänst vårkonsert i Norra Kyrketorps kyrka
                                 Kristina Kosonen Askolin

Tor 10/5

Kristi himmelsfärdsdag       8.30 Friluftsgudstjänst i Norra Kyrketorps gamla kyrka
Herre över allting                      Olof Strömqvist

Sön 13/5

Söndagen före pingst       11 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag
Hjälparen kommer            18 Gudstjänst i Häggums kyrka Olof Strömqvist

Sön 20/5

Pingstdagen            11 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Lasse Tullberg
Den heliga anden     18 Musikgudstjänst i Häggums kyrka kyrkokören
                                     Lasse Tullberg

 

Mån 21/5

Annandag pingst                19 Musikgudstjänst i Hagelbergs kyrka
Andens vind över världen         Kristina Kosonen Askolin

Ons 23/5

18.30 Veckomässa i Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin

Sön 27/5

Heliga trefaldighets dag      11 Mässa i  Norra Kyrketorps kyrka
Gud-Fader, Son och Ande              Willy Haag
                                           16  Gudstjänst i Sjogerstads kyrka
                                                    Göran Eriksson


Juni 2018
Sön 03/6

Första söndagen e. trefaldighet      10 Mässa med konfirmation
Vårt dop                                               i Sjogerstads kyrka Kristina Kosonen Askolin
                                                       16 Gudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka
                                                             Kristina Kosonen Askolin

Ons 06/6

Nationaldagen       9.30 Startar firandet i Fornbyn
                             11 Gudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka, kaffe på kyrkbacken
                                   Willy Haag
                             18 startar firandet utanför  Prästgårdsstugan
                             ca 19.30 Gudstjänst i Häggums kyrka Elisabeth Hellkvist

Sön 10/6

Andra söndagen e. trefaldighet          11 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka
Kallelsen till Guds rike                             Lasse Tullberg

• Visa hela kalendern


• Gudstjänst


• Svenska kyrkans unga


¨