Kyrkogårdsförvaltning

 

Frågor om gravplatser, gravskötsel, gravstenar m.m.?

Ring församlingsexpeditionen telefon 0500-423500


Den offentliga toaletten är stängd

Den offentliga toaletten på Norra Kyrketorps kyrkågård är stängd tillsvidare på grund av skadegörelse.


Vi söker gravrättsinnehavare 


I vårt arbete med att uppdatera gravregistret vill vi komma i kontakt med anhöriga eller andra besökande som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta i graven med en ”grön skylt”. Vi söker efter gravrättsinnehavare till gravvårdar på våra kyrkogårdar. Detta för att undvika att gravarna blir bortglömda. Får vi inte kontakt med någon anhörig eller någon annan person som tar över att vara gravrättsinnehavare, kan stenen tas bort.

Vi söker gravrättsinnehavare till nedanstående gravplatser och dessa är försedda med skylt att kontakta kyrkogårdsförvaltningen Om vi inte får kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort

Grav beteckning Urval av gravsatta
HAGELBERG  
HAN 25 Ernst Anders Andersson
HAN 26 Anna Elisa Andersson
HAN 39 Frans Oskar Andersson
HAN 53 Augusta Josefin Olsson
HAG 1 Johanna Lovisa Johansson
HAG 34 Nanny Elisabeth Öhman
HAG 38 Charlotta Matilda Larsson
HAG 39 Johan Natanael Johansson
HAG 51 Ester Svarén 
HA G 58 Märta Linnea Andersson
HA G 54 Karin Margit Davidsson
HAN 49 Axel Gerhard Brissander
   
NORRA KYRKETORP   
NK G 92-93 Ellen Hildur Matilda Fallqvist
NK G 109-110 Alfred Reinhold Johansson
NK H 70-71 Kajsa Lisa Svensson
NK H 116-117 Maria Stina (KRISTINA) Andersson
NK H 139-140 Gustav Robert Nilsson
NK J 38 Oskar Leonard Pettersson
NK J 41-42 Johan Oskar Gustafsson
NK J 69-70 Gustaf Robert Gustafsson
NK K 5-6 Blucker
NK K 13-14 Rut Helga Larsson
NK K 25-26 KLARA Emelia Johansson
NK H 154-155 Gustav Linus Lindblom
NK G 84-85 Alma Margareta "GRETA" Bergström
NK E 47 Signe Elsa Maria Blom
NK D 91 Helena Pettersson
NKD 147 Karin Olivia Karlsson 
   
SJOGERSTAD  
SJ 4 10B Johan Oskar Vidén
SJ 2 1 John Ivar Andersson
SJ 7 10 Emma Charlotta Johansson
SJ 6 18 Otter
SJ 6 24 Karl Ejnar Johansson
SJ 8 59 Sture Svensson
SJ 9 9 Hilding Eriksson
SJ 6 8 Otter
SJ 11 15 Henrik Evald Fransson
   
HÄGGUM  
HÄ III 48 Helga Maria Storm
HÄ III46 Roth
HÄ II 82 Karl Billing
HÄ II 20 Augusta Larsson
HÄIII 41 Emma Johansson
HÄ IV 14 David Jonsson
HÄ III 36 Ebba Dahl, Johan Sträng 

 

 


Gravstenars säkerhet – ett delat ansvar

Nedlagda gravstenar
För att i möjligaste mån försöka förhindra att en olycka händer på våra kyrkogårdar genomför Skultorps församling kontroll av samtliga gravstenar. Syftet är att kontrollera om de är ordentligt förankrade.  Dåligt förankrade gravstenar är en säkerhetsrisk både för besökare som personal på kyrkogården.Om vi upptäcker någon gravsten, som vi anser vara en säkerhetsrisk, lägger vi ner den försiktigt på marken.Gravrättsinnehavaren äger gravstenen och är ansvarig för att den är monterad på ett säkert sätt.Samtliga gravrättsinnehavare som har blivit berörda kommer att kontaktas med förslag på åtgärd.För mer information kontakta församlingsexpeditionen på 0500- 42 35 00

Här finns mer information att hämta!


 

 

 


Vad ingår i begravningsavgiften?

Länk till informationsblad begravningsavgift!


Begravningspastoral

En Begravningspastoral som beskriver hur vi arbetar med t ex begravningsgudstjänster.

Länk till informationsblad om Begravningspastoral 


Gravskick

Gravskick i Skultorps församling

Länk till informationsblad om gravskick.