Kyrkans unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro. Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation.Vi är en öppen gemenskap med Kristus i centrum och med dopet som grund. Vi är en demokratisk organisation där det är de unga själva som får ha makten över sin verksamhet och rörelse.Är du intresserad av att vara med i någon av våra grupper hör av dig till
Olof Strömqvist 42 35 15 eller Viktoria Johansson 42 35 10.