gudstjänster |  dop |  vigsel |  begravning |  
Gudstjänster 2018

23/9 Sjuttonde sön e tref
Rik inför Gud

 

11 Mässa Hägums kyrka Willy Haag
16 Gudstjänst Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist
Kollekt till Hela Människan


28/9 Fredag
Konstnatten

18 Musik Häggums kyrka Olof Strömqvist

 

30/9 Den helige Mikaels dag
Änglarna

11 Mässa Norra Kyrketorps kyrka Åke Pilblad
16 Gudstjänst Sjogerstads kyrka Åke Pilblad
Kollekt Svenska kyrkan i utlandet

7/10 Nittonde sön e tref
Trons kraft

10 Familjegudstjänst Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
14 Älgmålsbön Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till Soldathemsförbundet i Skövde


14/10 Tacksägelsedagen
Lovsång

11 Mässa Sjogerstad kyrka Malin Viklund
18 Musikgudstjänst Norra Kyrketorps kyrka Malin Viklund
Kollekt till Sveriges kyrkosångförbund

21/10 Tjugoförsta sön e tref
Samhällsansvar

10 Familjegudstjänst Ekumenisk i Missionshuset Häggum Olof Strömqvist
16 Mässa Norra Kyrketorps kyrka Stefan Ytterbrink
Kollekt till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

24/10 Onsdag

18.30 Veckomässa Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
28/10 Tjugoandra sön e tref
Frälsningen
11 Mässa Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag
16 Gudstjänst Sjogerstads kyrka Olof Strömqvist
Kollekt till Svenska soldathemsförbundet
2/11 Fredag
14-17 Öppen kyrka
Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist
Sjogerstads kyrka Kristina Kosonen Askolin
Häggum Bertil Rosén
3/11 Alla helgons dag
Helgonen

16 Gudstjänst Häggums kyrka Kristiina Kosonen Askolin
18 Gudstjänst Sjogerstads kyrka Kristina kosonen Askolin
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet

4/11 Sön e alla helgons dag
Vårt evighetshopp
11 Mässa Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
18 Musikgudstjänst Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till barnhem i Pongola
11/11 Tjugofjärde sön e tref
Den yttersta tiden
11 Mässa Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin
18 Ungdomsmässa Norra kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till operation Smile

14/11 Onsdag

18.30 Veckomässa Norra Kyretorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
18/11 Sön f domsöndagen
Vaksamhet och väntan

11 Mässa Sjogerstads kyrka Willy Haag
16 Gudstjänst Norra Kyrketorps kyrka Olof Stömqvist
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete