gudstjänster |  dop |  vigsel |  begravning |  
Gudstjänster 2018

1/7 Apostladagen

Sänd mig

11 Mässa Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag
19 Musik på Billingen Olof Strömqvist
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

8/7 Sjätte sön e tref

Efterföljelse

9.30 Gudstjänst Hagelbergs kyrka Åke Pilblad
11 Mässa Häggums kyrka Åke Pilblad
Kollekt till föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor Västsverige

 

15/7 Kristi förklaringsdag
Jesus förhärligad

9.30 Gudstjänst Norra Kyrketorps kyrka Göran Eriksson
11 Mässa Sjogerstads kyrka Willy Haag
Kollekt till Internationella arbetet Skara stift

22/7 Åttonde sön e tref
Andlig klarsyn

11 Mässa Norra Kyrketorps gamla kyrka Bo Bernhardssoon
19 Musik på Billingen Bo Bernhardsson
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet

 

25/7 Onsdag


18.30 Veckomässa Norra Kyrketorps gamla kyrka Kristina Kosonen Askolin

29/7 Nionde sön e tref
Goda förvaltare

11  Mässa Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin

14 Friluftsgudstjänst Prästgårdsstugan Häggum Kristina Kosonen Askolin

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete, projekt Egypten

1/8 Onsdag

19 Sommarkväll Häggums kyrka Kristina Kosonen Askoliin
5/8 Tionde sön e tref 
Nådens gåvor
9.30 Gudstjänst Hagelbergs kyrka Kristina Kosonen Askolin

11 Mässa Sjogerstads kyrka Kristina Kosonen Askolin

19 Musik på Billingen Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin

Kollekt till Ska Stiftsgård Lilleskog
8/8 Onsdag
19 Sommarkväll Häggums kyrka Kritina Kosonen Askolin
12/8 Elfte sön e tref
Tro och liv

11 Mässa Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag

16 Gudstjänst Sjogerstads kyrka Olof Strömqvist
Sommarkväll i kyrkan med korvgrillning efter gudstjänsten

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete

15/8 Onsdag
18.30 Veckomässa Norra Kyrketorps gamal kyrka Kristina Kosonen Askolin
19/8 Tionde sön e tref
Friheten i Kristus
11 Mässa Häggums kyrka Bo Bernhardsson

14 Friluftsgudstjänst Skultorps fornby Bo Bernhardsson

Kollekt till SKUT
26/8 Trettonde sön e tref
Medmänniskan

 
11 Mässa Hagelbergs kyrka Kristina Kosonen Askolin

16 Gudstjänst Sjogerstads kyrka Kristina Kosonen Askolin
Sommarkväll i kyrkan med korvgrillning efter gudstjänsten

Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete
2/9 Fjortonde sön e tref
Enhet i Kristus

11 Mässa Sjogerstads kyrka Willy Haag

16 Gudstjänst Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist
Sommarkväll i kyrkan med korvgrillning efter gudstjänsten

Kollekt till Ekumeniskt arbete, kyrkornas världsråd