gudstjänster |  dop |  vigsel |  begravning |  
Gudstjänster 2017
11/2 Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
10 Gudstjänst i Kyrketorpsgården med efterföljande kyrkkaffe med semla
Kristina Kosonen Askolin
16 Mässa i Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete
18/2 Första söndagen i fastan
Prövningens stund
11 Gudstjänst i Sjogerstads kyrka Lasse Tullberg
16 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Lasse Tullberg
Kollekt till Barnhem i Polen
25/2 Andra söndagen i fastan
Den kämpande tron
11 Mässa i Häggums kyrka Willy Haag
18 Ungdomsmässa i Norra Kyrketorps kyrka Göran Eriksson
Kollekt till Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS
28/2 Onsdag 18.30 Veckomässa i Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
4/3 Tredje söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
11 Gudstjänst i Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin
16 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till Svenska kyrkans internatioonella arbete
11/3 Midfastosöndagen
Livets bröd
10 Familjegudstjänst i Kyrketorpsgården barnkören Strössel, fastebasar Olof Strömqvist
16 Mässa i Sjogerstads kyrka Willy Haag
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete
18/3 Jungfru Marie bebådelsedag 11 Mässa i Häggums kyrka LasseTullberg
18 Musikgudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka körer Lasse Tullberg
Kollekt till Svenska kyrkans unga och Sveriges kyrkosångsförbund
21/3 Onsdag 18.30 Veckomässa i Norra Kyrketorps kyrka  Kristina Kosonen Askolin
25/3 Palmsöndagen
Vägen till korset
11 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag
16 Gudstjänst i Sjogerstads kyrka Göran Eriksson
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete
26/3 Måndag 19 Passionsandakt i Häggums kyrka Willy Haag
27/3 Tidsdag 19 Passionsandakt i Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist
28/3 Onsdag 19 Passionsandakt i Sjogerstads kyrka Olof Stömqvist
29/3 Skärtorsdagen
Det nya förbundet

 
18 Mässa i Hagelbergs kyrka Kristina Kosonen Askolin
20 Mässa i Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till Sveriges kristna råd
30/3 Långfredagen
Korset
11 Gudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist