gudstjänster |  dop |  vigsel |  begravning |  
Gudstjänster 2017
25/3 Palmsöndagen
Vägen till korset
11 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag
16 Gudstjänst i Sjogerstads kyrka Göran Eriksson
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete
26/3 Måndag 19 Passionsandakt i Häggums kyrka Willy Haag
27/3 Tisdag 19 Passionsandakt i Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist
28/3 Onsdag 19 Passionsandakt i Sjogerstads kyrka Olof Strömqvist
29/3 Skärtorsdagen
Det nya förbundet
18 Mässa i Hagelbergs kyrka Kristina Kosonen Askolin
20 Mässa i Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till Sveriges kristna råd
30/3 Långfredagen
Korset
11 Gudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka Olof Strömqvist
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete projekt hälsovård för de mest utsatta Zimbabwe
1/4 Påskdagen
Kristus är uppstånden
8 Påskotta vid Sjogerstads gamla kyrkplats Kristina Kosonen Askolin
14 Gudstjänst i Häggums kyrka Kristina Kosonen Askolin
16 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete projekt mentormammor
2/4 Annandag påsk
Möte med den uppståndne
12.30 Start vandring från Norra Kyrketorps kyrka till Hagelberg. Korvgrillning utanför Hagelbergs kyrka, före mässan som börjar kl.16
Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete
8/4 Andra söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
11 Familjegudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka. Utdelning av bibel för barn Åke Pilblad
16 Mässa i Sjogerstads kyrka Willy Haag
Kollekt till Svenska kyrkans unga i skara stift
15/4 Tredje söndagen i påsktid
Den gode herden
11 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Lasse Tullberg
16 Gudstjänst i Häggums kyrka Lasse Tullberg
Kollekt till Den gode Herdens skola i Betlehem
18/4 Onsdag 18.30 Veckomässa  i Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
22/4 Fjärde söndagen i påsktid
Vägen till livet
11 Gudstjänst i Sjogerstads kyrka Olof Strömqvist
16 Mässa i Norra Kyrketorps kyrka Willy Haag
Kollekt till Sveriges kristna råd
29/4 Femte söndagen i påsktid
Att växa i tro


 
11 Gudstjänst i Norra Kyrketorps kyrka Göran Eriksson
16 Mässa i Häggums kyrka Willy Haag
Kollekt till Skaras stiftsgård, Flämslätt
6/5 Bönsöndagen
Bönen
11 Mässa i Sjogerstads kyrka Kristina Kosonen Askolin
18 Musikgudstjänst, vårkonsert i Norra Kyrketorps kyrka Kristina Kosonen Askolin
Kollekt till Barnhem Pongola